Domácí úkoly

16. 10.  - ČJ - do ČJ - DÚ - učebnice str. 33 cv. 7 - utvořit 2 sloupce 

                                                                               - tvar slova X slovo příbuzné

17. 10. - M -